Lid worden?

Je kunt lid worden van onze club door je op te geven bij Anette Jeuken. De contributie wordt 1 maal per jaar afgeschreven door middel van een doorlopende machtiging tenzij anders afgesproken. Je blijft dan lid tot schriftelijke wederopzegging, of tot het kind groep 8 verlaat. In beide gevallen wordt de automatische betaling direct door ons gestopt en hoeft u verder geen stappen te ondernemen bij uw bank.

Aan het begin van het schooljaar maken we een indeling van de clubavond, hierbij houden we rekening met alle verenigingen in Wanssum, voor zover dit mogelijk is. De kinderen krijgen informatie via het “Wanssums Nieuws” of via deze website.

Contributie?
Per clubjaar wordt van elk kind een bijdrage verwacht van € 30,00.

De contributie geldt voor alle clubavonden en extra activiteiten, er zijn geen bijkomende kosten. Om de contributie-inning zo soepel mogelijk te laten verlopen, hanteren wij het bankgiro-incasso systeem. Wat houdt dit in? Bij opgave via het inschrijfformulier, vult u een machtigingskaart in. Deze kaart is uitgedeeld aan de kinderen van groep 3, en is tevens verkrijgbaar bij Anette Jeuken. Met die machtigingskaart machtigt u de stichting Jeugd- en Jongerenwerk Wanssum de contributie van uw kind(eren) jaarlijks automatisch te incasseren. U behoudt hiermee het recht om na afschrijving van uw rekening, binnen 1 maand na de afschrijving het bedrag terug te eisen bij uw bank. De bank boekt dit bedrag dan meteen terug op uw rekening en zal ons hiervan op de hoogte stellen. Het ligt in de bedoeling om de contributiebedragen aan het begin van het clubjaar van uw rekening af te schrijven.

Lid worden?
Door onderstaand inschrijfformulier te downloaden en in te vullen kunt u uw kind aanmelden bij ‘t Zandkasteel. U dient dit formulier na het invullen in te leveren bij Anette Jeuken (Meerlosebaan 10). Daar zijn ook de machtigingskaarten verkrijgbaar. Beschikt u al over zo’n kaart (omdat uw kind deze bijvoorbeeld mee kreeg op school), dan kunt u de formulieren ook op de eerstvolgende clubavond inleveren. Onderstaand inschrijfformulier is te dowloaden in Microsoft Word-formaat of in Adobe PDF-formaat. De inhoud van beide formulieren is hetzelfde.

Hebt u na deze uitleg nog vragen, neem dan telefonisch contact op met Anette: 531523.