Jantje Beton

Normaal gesproken wordt in de tweede week van maart ieder jaar een collecte gehouden voor Jantje Beton. In Wanssum organiseert Jeugdbeweging 't Zandkasteel al jaren deze collecte.Een gedeelte van de opbrengst is voor het Jantje Betonfonds en een gedeelte voor onze eigen kas.

Voorheen gingen kinderen van groep 7 en 8 onder begeleiding van de vrijwilligers collecteren in Wanssum.

Sinds het jaar 2010 wordt in Wanssum echter een gezamelijke collecteweek georganiseerd, de 'goede doelen week' genoemd. De Wanssumse collectanten van de meeste goede doelen hebben de handen ineen geslagen, zodat er maar een keer per jaar gecollecteerd  hoeft te worden, en alle inwoners hun uitgaven thuis goed kunnen overzien. Ook wij van de Jeugdbeweging werken mee aan deze goede doelen week.

De collecte is elk jaar rond maart en april.